Beskatning af bolig

Flere og flere danskere køber boliger i udlandet. Dette gælder også Spanien. Spanien skelner ikke mellem helårsboliger og ferieboliger. For danske statsborgere gælder der ingen begrænsninger i retten til at købe fast ejendom i Spanien. Beskatning i Danmark I princippet beskatter Danmark på samme måde som hvis boligen var beliggende … Continue reading

Arveloven kommer bag på folk

Den 1. juni 2007 blev den nye arvelov vedtaget i Folketinget. Denne lov trådte i kraft den 1. januar i år og betyder, at 200.000 folk bør ændre deres testamente. For den ”gode, gamle kernefamilie” med mor, far og fælles børn, sker der for så vidt ikke noget nyt. Den … Continue reading

Den nye selskabslov blev vedtaget i maj 2009. Hoveddelen trådte i kraft den 1. marts 2010.

Den gamle anpartsselskabslov og den gamle aktieselskabslov er nu sammenskrevet i den nye Selskabslov. Man har samtidig benyttet lejligheden til at foretage en række ændringer, bl.a. med den hensigt at bringe lovgivningen i overensstemmelse med de EU-retlige selskabsbestemmelser.   Blandt de væsentligste ændringer kan nævnes: – Kravet til mindstekapital i … Continue reading

Dansk – Spansk advokatkontor fejrer 15 år

For 15 år siden fik Ana Maria Navarrete sin eksamen og realiserede drømmen om at kunne begynde at arbejde i et velrenommeret advokat kontor i Malaga centrum.   At hun senere skulle møde en dansk mand og starte sit eget advokat kontoret i Fuengirola, faldt hende ikke ind.   Men … Continue reading

Bo i Spanien. Indgåelse af ægteskab i Spanien

For at blive viet i Spanien er det en betingelse, at mindst den ene person enten er spansk statsborger eller bosiddende i Spanien. I det følgende beskrives kortfattet processen ved indgåelse af ægteskab i Spanien. Følgende dokumenter skal forelægges de spanske myndigheder: Fødsels- og dåbs-/navneattest eller navnebevis. Bopælsattest. Eventuel skilsmissedom … Continue reading

Bo i Spanien. Arbejds- & opholdstilladelse

Du kan opholde dig i Spanien i op til 3 måneder uden opholdsbevis. Som udgangspunkt er det herefter obligatorisk at ansøge om EU-opholdsbevis, og man skal kunne bevise, hvad man skal leve af. Evt. et certifikat fra ens bank. Følgende persongrupper med fast bopæl i Spanien behøver i henhold til … Continue reading

Arv i Spanien – ofte stillede spørgsmål

Af advokat Ana Mª Navarrete Podadera & advokat Peter Thykier Vi bringer her svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål vedrørende arv i Spanien. Hvad sker der, når en dansker, der ejer en bolig i Spanien, afgår ved døden i Spanien?  Hvis personen har ejendom, aktiver, eller rettigheder i … Continue reading

Har du et krav mod det spanske skattevæsen?

Af Rafael Prieto Tenor fra Advokatkontoret Ana Ma Navarrete   Hvis man som ikke-resident har solgt sin ejendom mellem 2004 og 2006, kan man være berettiget til at kræve en betydelig del af skatten tilbagebetalt af det spanske skattevæsen.   I henhold til spansk lovgivning af 31. december 2006 beskattes … Continue reading

Ang. Bank overførelser, hvad er IBAN, BIC & Swift-kode

Over det meste af Europa har bankerne indført en ny stadard for kontonummer: BIC, Bank Identifier Code og IBAN, International Bank Account Number. Nogle banker vil opkræve yderligere gebyrer, hvis BIC & IBAN mangler. Hvad er BIC.? BIC er en kode, som gør det muligt at identificere din bank over … Continue reading

Der gælder fælles EU-regler for indførsel af hunde og katte

Der gælder fælles EU-regler for indførsel af hunde og katte. Det betyder, at indførselskravene er ens i alle EU-landene, dog med udtagelse af Irland, Malte, Sverige og Det Forenede Kongerige. Pas og rabiesvaccination Foruden ID-mærkningen, skal dyret have det blå EU pas til selskabsdyr. Passet udstedes af din praktiserende dyrlæge … Continue reading

Page 1 From 3
Lovgivning og retspraksis, ændre sig fra dag til dag. Pas derfor på – indlæggene på dette site kan være forældet, og du bør derfor ikke disponere alene på grundlag af dem. Spørg os, hvis du vil være sikker på, at tingene ikke har ændret sig
Kontakt os
Dit navn(*)
E-mail (*)
Telefon (*)
Din besked
Jeg har læst privatlivspolitik.
Ansvarlig person: Ana Maria Navarrete. Formål: Administrer afsendelse af information og kommerciel prospektering. Legitimering af den interesserede parts samtykke ved accept af kassen. Modtager: Ana Maria Navarrete. Rettigheder: Adgang, ret og slet data, og andre samt forklarer i de supplerende oplysninger. Yderligere oplysninger: Læs vores yderligere og detaljerede oplysninger om databeskyttelse.