+34 952 58 57 21

Når man flytter til Spanien er ombytning af dansk kørekort til spansk kørekort ikke krævet af de spanske myndigheder, men da politiet rundt omkring i Spanien ofte kan have en lidt forskellig opfattelse af, hvorvidt der kræves et spank kørekort, anbefales det, at man snarest ansøger om et spansk kørekort.

For at bytte dansk kørekort til et spansk skal man have opholdstilladelse i Spanien.

Hvis man ønsker at anvende sit danske kørekort i Spanien kræves dog en registrering af kørekortet på kørekortkontoret indenfor en frist på 6 måneder fra den dato, man har opnået spansk opholdstilladelse.

Registreringen medfører, at det danske kørekorts gyldighed begrænses i overensstemmelse med den spanske færdselslovs bestemmelser:

  • 10 år indtil kørekortindehaveren fylder 45 år.
  • 5 år indtil kørekortindehaveren fylder 70 år.
  • 2 år for personer der er fyldt 70 år.

Hvis man kører bil uden at have sit danske kørekort registreret – kører man ulovligt.