+34 952 58 57 21

Beskatning af bolig

Flere og flere danskere køber boliger i udlandet. Dette gælder også Spanien. Spanien skelner ikke mellem helårsboliger og ferieboliger. For danske statsborgere gælder der ingen begrænsninger i retten til at købe fast ejendom i Spanien. Beskatning i Danmark I...

Arveloven kommer bag på folk

Den 1. juni 2007 blev den nye arvelov vedtaget i Folketinget. Denne lov trådte i kraft den 1. januar i år og betyder, at 200.000 folk bør ændre deres testamente. For den ”gode, gamle kernefamilie” med mor, far og fælles børn, sker der for så vidt ikke noget nyt. Den...

Dansk – Spansk advokatkontor fejrer 15 år

For 15 år siden fik Ana Maria Navarrete sin eksamen og realiserede drømmen om at kunne begynde at arbejde i et velrenommeret advokat kontor i Malaga centrum.   At hun senere skulle møde en dansk mand og starte sit eget advokat kontoret i Fuengirola, faldt hende...

Bo i Spanien. Indgåelse af ægteskab i Spanien

For at blive viet i Spanien er det en betingelse, at mindst den ene person enten er spansk statsborger eller bosiddende i Spanien. I det følgende beskrives kortfattet processen ved indgåelse af ægteskab i Spanien. Følgende dokumenter skal forelægges de spanske...

Bo i Spanien. Arbejds- & opholdstilladelse

Du kan opholde dig i Spanien i op til 3 måneder uden opholdsbevis. Som udgangspunkt er det herefter obligatorisk at ansøge om EU-opholdsbevis, og man skal kunne bevise, hvad man skal leve af. Evt. et certifikat fra ens bank. Følgende persongrupper med fast bopæl i...