+34 952 58 57 21

For at blive viet i Spanien er det en betingelse, at mindst den ene person enten er spansk statsborger eller bosiddende i Spanien. I det følgende beskrives kortfattet processen ved indgåelse af ægteskab i Spanien.

Følgende dokumenter skal forelægges de spanske myndigheder:

  • Fødsels- og dåbs-/navneattest eller navnebevis.
  • Bopælsattest.
  • Eventuel skilsmissedom eller dødsattest for tidligere ægtefælle.
  • Civilstandsattest. Denne udstedes af den danske ambassade ved forevisning af en ægteskabsattest, udstedt af bopælskommunen.
  • Pas samt fotokopi heraf.

Udfyldt ansøgning om indgåelse af ægteskab. Ansøgningsformularen udleveres af det stedlige civilregister.
For dokumenterne nævnt i pkt. 1-3 gælder, at disse skal oversættes til spansk af en statsautoriseret translatør og legaliseres af rette myndighed, Udenrigsministeriet og den spanske ambassade i København.

Ved ansøgningernes indgivelse på det stedlige civilregister skal parterne være ledsaget af et vidne, der kender parterne og som under strafansvar kan bekræfte, at der intet lovligt er til hinder for det påtænkte ægteskabs indgåelse.

Ansøgningens ekspedition tager normalt ca. 30 dage.

Selve vielsen foretages af den dommer, der forestår civilregisteret. Hvis ingen taler spansk, skal der, ved såvel indlevering af ansøgningen som ved selve vielsen, medbringes en tolk.

Det bemærkes, at der kan være mindre afvigelser fra region til region. I sådanne tilfælde vil ambassaden eller de underlagte honorære konsulater ofte kunne afhjælpe problemet.