+34 952 58 57 21

Du kan opholde dig i Spanien i op til 3 måneder uden opholdsbevis. Som udgangspunkt er det herefter obligatorisk at ansøge om EU-opholdsbevis, og man skal kunne bevise, hvad man skal leve af. Evt. et certifikat fra ens bank.

Følgende persongrupper med fast bopæl i Spanien behøver i henhold til Kgl. Dekret nr. 17/8/2003 af 14.2.2003 ikke længere at skulle ansøge om EU-opholdsbevis “Tarjeta de Residencia”:

 1. EU- Statsborgere eller statsborgere fra EØS – lande, hvis de er selvstændige, er lønmodtagere eller er studerende ved et spansk uddannelsessted. Familiemedlemmer af EU-borgere (ægtefæller og børn) så længe de kommer fra et EU-land.
 2. EU-borgere eller EØS – borgere, som arbejder i Spanien, og som har sin bopæl i et andet EU-land, men som kommer tilbage til Spanien hver dag eller i det mindste en gang om ugen.
 3. Pensionister, som modtager spansk pension hidrørende fra den spansk socialsikring.
  Det anbefales dog altid at ansøge om EU-opholdsbevis, idet man i mange situationer skal bruge dette.

Ved ansøgning om EU-opholdsbevis skal der medbringes følgende:

 • Tre fotografier
 • Pas eller identitetskort (Er passet til fornyelse på ambassaden/konsulatet –er det nok med et certifikat fra ambassaden/konsulatet, hvoraf dette fremgår).
 • Ansøgningsskema ( Fås hos Politiet).
 • Hvis det drejer sig om et familiemedlem – medbringes bevis for familietilknytningen.

Residencia con tarjeta
Følgende personer, der agter at tage fast bopæl i Spanien, skal ansøge om EU-opholdsbevis:

 1. Pensionister fra et EU/EØS –land. Der skal ved ansøgningen hos de spanske myndigheder medbringes et certifikat (på spansk), hvoraf pågældendes pension fremgår.
 2.  EU/EØS- borgere som ikke er i arbejde. Man skal kunne bevise overfor de spanske myndigheder, hvad man skal leve af. Der forlanges p.t. 30 ? pr. dag.
 3. EU – borgeres familiemedlemmer, som kommer fra et ikke EU/EØS –land.
  Estancia.

Hvis man kommer til Spanien for at søge et arbejde og ikke finder et arbejde, skal man straks efter de første 3 måneders ophold henvende sig til det spanske politi for at meddele, at man agter at forblive i Spanien. Det er herefter obligatorisk at ansøge om EU-opholdsbevis, og man skal kunne bevise, hvad man skal leve af. Evt. et certifikat fra ens bank.

Yderligere oplysninger om opholdsbevis kan indhentes hos et af de danske konsulater i Spanien.

Person-identifikationsnummer
Udlændinge skal have et NIE-nr. (Número de Identificación de Extranjero)., der fås ved personlig henvendelse til de spanske politimyndigheder: Comisaria de Policia der, hvor man bor. Husk at medbringe dansk pas og opholdstilladelse.

Et NIE-nummer gælder for hele livet. Det kan tage 1-2 uger at få udstedt et NIE-nr.

Et NIE-nummer skal bl.a. bruges ved åbning af en bankkonto, køb eller salg af ejendom, betaling af skat, hos en notar.