+34 952 58 57 21

Den juridiske ordbog siger, at en servitut er en ret, der hjemler indehaveren en adgang til i en enkelt retning at råde over en fremmed ejendom på en måde, som han efter almindelige regler ikke har ret til eller som tillader ham på denne måde at fordre opretholdt en tilstand, på hvis tilstædeværelse han ikke efter lovens almindelige regler har krav.

Men hvad betyder det egentlig og hvorfor er det relevant i forhold til en hushandel?

Kort fortalt, er en servitut en indskrænkning af råderetten over en fast ejendom, og det er derfor meget vigtigt at eventuelle servitutter gennemgås inden man handler fast ejendom. Den absolutte hovedregel er, at servitutter skal være tinglyst på ejendomme, for at være gyldige. Dog gælder der undtagelsesvist for vejrettigheder, at disse blot skal være indtegnet på matrikelkortet for at være gyldige. En servitut kan også stiftes ved hævd.

Der findes mange forskellige former for servitutter, for eksempel:

  • Rådighedsservitutter
  • Tilstandsservitutter
  • Kommune-/lokalplaner, der regulerer bebyggelse i et bestemt område
  • Brugsrettigheder f.eks. livsvarig boligret
  • Pantsætningsforbud

Køber man en fast ejendom hvorpå der hviler en eller flere servitutter, bliver man som altovervejende hovedregel forpligtet af servitutterne uanset om man har læst dem eller ej. Det er derfor særdeles vigtigt, at man gennemgår servitutterne sammen med sin advokat inden man underskriver eller godkender en handel endeligt.