+34 952 58 57 21

Der gælder fælles EU-regler for indførsel af hunde og katte. Det betyder, at indførselskravene er ens i alle EU-landene, dog med udtagelse af Irland, Malte, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Pas og rabiesvaccination
Foruden ID-mærkningen, skal dyret have det blå EU pas til selskabsdyr. Passet udstedes af din praktiserende dyrlæge og er kun gyldigt, hvis det fremgår, at dyret er vaccineret mod rabies (hundegalskab), og dyrlægen har underskrevet og stemplet det.

Det er vigtigt at seneste vaccinationsdato ikke er ældre end den dato, hvor dyret er blevet ID-mærket. Hvis vaccinationsdatoen er ældre end mærkningsdatoen, vil vaccination ikke entydigt kunne kædes til dyret, som så vil blive betragtes som uvaccineret, og dermed i strid med reglerne.

Gyldig rabiesvaccination
Vaccinationen skal være foretaget mindst 3 uger før afrejsen. Har dyret allerede en rabiesvaccination, og er den stadig gyldig, behøver man ikke at vaccinere dyret på ny.
Hvor længe en rabiesvaccination er gyldig afhænger af vaccineproducentens anvisninger.