+34 952 58 57 21

Af Rafael Prieto Tenor fra Advokatkontoret Ana Ma Navarrete

 

Hvis man som ikke-resident har solgt sin ejendom mellem 2004 og 2006, kan man være berettiget til at kræve en betydelig del af skatten tilbagebetalt af det spanske skattevæsen.

 

I henhold til spansk lovgivning af 31. december 2006 beskattes fortjeneste ved salg af ejendom, hvis man er ikke-resident, med 35%. Hvis man derimod er resident i Spanien, udgør samme skattesats 15% af fortjenesten af ejendomssalget (en forskel på hele 20 procentpoint), hvis sælgeren har købt boligen mere end et år før salget.  Hvis boligen bliver købt og solgt indenfor et år, beskattes fortjenesten med en speciel progressiv skattesats.

 

Det har hidtil betydet en stor ulighed, hvor de ikke-residenter, der købte og solgte sin ejendom efter min. 1 år skulle betale hele 35% af fortjenesten på salget, mens residenter ”slap” med en skatteprocent på 15%.

 

EU-kommissionen har nu via EU-domstolen ved dekret vedtaget, at der ikke må gøres forskel på ikke-residenter og residenter, og at differencen på 20 procentpoint, som det spanske skattevæsen hidtil har opkrævet hos ikke-residenter, er diskriminerende, da det begrænser og modstrider den frie bevægelse af arbejdskraft og kapital, der er vedtaget i EU-traktaten.

 

Denne vedtagelse betyder, at ikke-residenter er berettiget til at gøre krav på de ekstra 20%, som de er brevet afkrævet af det spanske skattevæsen plus en årlig rentesats på ca. 6% af de ekstra 20%, som skattevæsnet har afkrævet i strid med EU-traktaten.

 

Man skal dog være opmærksom på, at retten til at gøre sit krav gældende overfor det spanske skattevæsen forældes efter 4 år. Det betyder, at for at kunne gøre sit krav gældende indenfor den fastsatte tidsgrænse, skal man have solgt sin bolig mellem ca. december 2004 og d. 31. december 2006.

 

Kontakt Advokatfirmaet Ma Navarrete hvis du ønsker at vide mere om, hvordan du gør krav på denne ekstraskat. Se www.advokatspanien.dk