+34 952 58 57 21

Af advokat Rafael Prieto Tenor, Advokatfirmaet Ana María Navarrete, www.advokatspanien.dk.

Gæld, der optages af to parter, skal tilbagebetales af selvsamme parter, der hver især hæfter for hver sin halvdel af gælden. Det foreskriver en dom afsagt for nyligt af den spanske højesteret. Dommen siger, at det implicerede skilsmissepar hver skal betale halvdelen af et kreditforeningslån, som de optog i deres bolig, mens de stadig var gift. Dommen er stik modsat af, hvad der tidligere har gjort sig gældende i lignende sager, hvor det har været kutyme, at parterne hæftede for gælden og tilbagebetaling heraf ud fra parternes lønindkomst. Hvis den ene ægtefælle ikke havde et job, kunne den anden ægtefælle i visse tilfælde ende med at betale 100 % af ægteparrets fælles gæld. Forud for højesterettens kontroversielle dom, var manden, der appellerede dommen til højesteretten, blevet dømt til at betale 80 % af et kreditforeningslån, mens hans tidligere hustru kun skulle betale 20 %. Manden følte sig diskrimineret, og appellerede derfor dommen til højesteret.

 

Konsekvensen af den afsagte dom er, at mange tidligere sager vil blive søgt genoptaget i retten, da den ene part på grund af lønindtægt ofte har stået meget dårligere stillet end den anden part. Dommen har skabt mange diskussioner om, hvorvidt det er retfærdigt, at et lån optaget af to parter, mens de var gift, skal tilbagebetales med halvdelen hver, hvis ægteparret bliver skilt. Hvor mange ægtemænd tidligere har følt sig diskrimineret efter at være blevet dømt til at skulle betale ofte hele lånet, er der på den anden side mange eksperter, der frygter, at den dårligst stillede part vil bliver endnu mere økonomisk belastet, end det har været tilfældet tidligere. Hvis kvinden ikke har haft nogen indtægt under ægteskabet eller pludseligt bliver arbejdsløs, kan den nye dom få en meget diskriminerende virkning på den pågældende person. I hver enkelt sag vil det derfor være dommernes opgave at tildele den dårligst stillede part et underholdningsbidrag, der omfatter den månedlige betaling på 50 % af den eksisterende gæld, hvilket vil medføre, at ægtefællen med den højeste indkomst alligevel kommer til at betale meget mere end den anden.

 

I Spanien gælder det, at ægtepar ejer alle aktiver, som de har erhvervet under ægteskabet, 50/50. Det gælder også selvom den ene part har betalt det hele, og den anden ikke har betalt noget. Også dette aspekt vurderes af mange eksperter for at være diskriminerende. Hvad enten den nye dom er retfærdig eller ej vil det nu være muligt for personer, der er blevet skilt og som føler sig diskrimineret i en skilsmisse, at anke beslutningen i den pågældende sag ved domstolen.

 

Dommen skyldes en anderledes fortolkning af den spanske civillov, hvor højesteretten har vurderet, at hvis et ægtepar køber en bolig sammen mens de er gift, og derfor hver ejer 50 % af boligen, selvom den ene part måske kun har betalt 10 % af købsprisen, så må et kreditforeningslån optaget i selvsamme bolig også skulle betales på lige basis.

 

Der blev i 2008 afsagt en lignende dom, som dog ikke fik store konsekvenser, men med afsigelsen af nu to domme, der foreskriver det samme, er der nu tale om det, der kaldes retspraksis, og som nu skal anvendes af alle domstole, hvilket kan få store konsekvenser fremover i sager om skilsmisse.