+34 952 58 57 21

Den nuværende boliglejemåls Lovgivning indeholder bestemmelser om to forskellige reguleringssystemer, en der regulerer udlejning af boliger og andre lejemål til anden anvendelse end boliger, gemmen denne differentiering udspringer en særlige beskyttelse, hvor lovgivelsen ønsker at give familierne et andet alternativ end at købe en ejendom, ved leje af en bolig.

Leje boliger, som er særligt beskyttede, i beboelige bygninger, hvis primære mål er at tilfredsstille det fortsatte stigende behov for boliger og hvis varigheden som parterne kan have aftalt at leje boligen er mindre end 5 år, har lejeren ret til en årlig genfornydelse af den samme lejekontrakt helt op til 5 år. Lejer bør dog også infomere udlejeren/ejeren med  30 dage forud for opsigelsen datoen, at man ikke agter at fornye lejekontrakten,  da kontrakten ellers automatisk vil blive genfornyet, og dette kan i visse tilfælde give ejeren ret til erstatning, hvis lejeren fraflytter boligen uden denne opsigelse. Så endelig er det lejeren som kan beslutte, om man vil fortsætte lejekontrakten i op til 5 år eller ej. Hvis der ikke efter 5 års løbetid  nogen af parterne har meddelt hinanden, med mindst 1 måned før fornydelses dagen, at man ikke ønsker at forlænge kontrakten, forlænges kontrakten igen automatisk  årligt, dog max op til tre år mere.

I øjeblikket er der lovgivning i Andalusien, som sikrer en maksimal husleje af lejeboliger, samt overholdelse af kontrakten, både for udlejeren & lejeren. Dem kan man finde diverse steder, hvor der står Agencias de Fomento del Alquiler, i vinduet. Mange ejendomsmæglere har valgt at bliver registreret som udlejningsbureauer og tilbyder lejemål med disse konditioner.

Ud over den beskyttelse af lejeperioden af ejendomme, er der andre beskyttelser i den gældende lovgivning, såsom begrænsning af den årlige stigning af huslejen også kendt som IPC her i Spanien, som man bør konsultere hvert år for at fastsætte huslejen. Lejerens forkøbsret af ejendommen  i tilfælde af salg af ejendommen og  ejerens møbler, inventar samt parking eller kælderum, som man måtte inkludere i lejeaftalen, samt udlejeres forpligtels til at vedligeholde ejendommen samt foretage de nødvendige reparationer  for at holde huset i en beboelig tilstand.  Hvis arbejdet for reparation skulle strækker sig til mere end 20 dage, bør lejen nedsættes i forhold til den del lejeren er frataget, grundet arbejdet. Dog mindre reparationer som almindelig slidtage af lejligheden skal vedligeholdes af lejeren selv.

Lejemål til anden anvendelse end boliger er som følger: lejeboliger hvor lejperioden er mindre end 12 måneder, samt  hvor man bruger ejendommen til andet formål end bolig fx. industri, handel, håndværk, professionel, rekreative, bistand, kulturelle eller uddannelsesmæssige arbejde. Denne form for leje er fuldstændig forskellig fra  et lejemål der bruge til bolig, fordi dens regulering fastlægges mellem udlejer & lejer, og man bestemmer mellem parterne de forskellige konditioner som rettigheder og forpligtelser, som parterne skal påtage sig, dog selv om der er en undtagelse, som lovgivning sætter som  obligatorisk, at der betales et kontant depositum, svarende til to månedlige indkomst .
Som generel rådgivning i en lejekontrakt, bør man altid få udfærdige en lejekontrakt på skrift, og underskrevet af alle parter,  Samt indskrive at en agørelse af enhver  tvister, forståelse, fortolkning og/eller opfyldese omkring lejmålet bør man afgøre gemmen en voldgift, da det ellers skal gemmen de almindelige domstole hvilket kan tage unødvedigt tid samt omkostninger. Selv om alle parter har gode intentioner, kan der altid opstå problemer.
Skrevet af Ana Navarrete